Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

logo-exhibitor

Opis
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking to organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi z pasją, którzy chcą współkreować razem z nami wizerunek nordic walking w Polsce. Stawiamy na profesjonalizm i eksperckość, dlatego bezustannie doskonalimy swoje umiejętności i poszerzamy wiedzę.

Naszą misją jest bycie liderem i wszelkie nasze działania podporządkowujemy temu celowi. Organizujemy szkolenia instruktorskie i trenerskie z licencją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, którego jesteśmy członkiem, prowadzimy ogólnopolskie projekty doskonalące technikę marszu nordic walking, dzielimy się wiedzą w mediach, aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach związanych z nordic walking w Polsce i poza jej granicami.

Jesteśmy otwarci i transparentni. Współpracujemy i zachęcamy do współpracy. Wierzymy w siłę zespołu i wspieramy inicjatywy lokalne. Jesteśmy organizatorami wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, które m.in. obejmujemy patronatami sportowymi. Mamy kod etyki i działamy zgodnie z jego wytycznymi.

Wersja Angielska
The Polish Nordic Walking Association is a non-governmental organization associating people with passion who want to co-create with us the image of Nordic walking in Poland. We focus on professionalism and expertise, which is why we constantly improve our skills and expand knowledge.

Our mission is to be a leader and we subordinate all our activities to this goal. We organize instructor and trainer trainings with the license of the Polish Athletics Association, of which we are a member, we run nationwide projects improving the technique of Nordic walking, we share knowledge in the media, we actively participate in events related to Nordic walking in Poland and abroad.

We are open and transparent. We work together and encourage cooperation. We believe in team strength and support local initiatives. We are organizers of sport and recreation events, which, among others we cover sports patronage. We have an ethics code and act in accordance with its guidelines.