Nikwax Ltd.

logo-exhibitor

Opis
Nikwax jest liderem na skalę światową w produkcji bezpiecznych i bardzo skutecznych środków do impregnacji, czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.
Produkty Nikwax przedłużają żywotność i utrzymują właściwości odzieży, obuwia i sprzętu.
Są one znane z wysokiej jakości i niskiego wpływu na środowisko.
Są wolne od fluorokarbonów, szkodliwych rozpuszczalników i gazów pędnych. Są bezpieczne zarówno dla użytkownika jak i dla środowiska.

Nikwax jest zaangażowany w minimalizowane wpływu swojej działalności na środowisko. Jest pierwszą firmą z branży outdoor, która zrównoważyła emisję dwutlenku węgla od czasu powstania w 1977 roku.

Dowiedz się więcej na www.nikwax.com

Wersja Angielska
Nikwax is a global leader in safe, high performance waterproofing, cleaning and conditioning for outdoor gear.
Nikwax products prolong the life and enhance the performance of clothing, footwear & equipment.
They are known for their high quality and low environmental impact.
They are free from PFC, harmful solvents or propellant gases. They are safe for you and for the environment.
Nikwax is committed to minimizing its environmental impact. It is the first outdoor company to have balanced the CO2 emissions since its founding in 1977.
Find out more at www.nikwax.com