BOB Optics (BornOnBoard)

logo-exhibitor

Opis
BOB (Born On Board.com) jest producentem optyki sportowej – okularów i gogli. Nasza firma stawia na pozytywną komunikację i nie jest skoncentrowana stricte biznesowo. Chcemy by była krokiem ku lepszej energii międzyludzkiej. Dlatego postanowiliśmy zawierzyć naszym klientom i wprowadzić do naszej oferty ubezpieczenie ONE FAMILY, które jest nierozłączną częścią marki BOB.Jak to działa:Ubezpieczenie jest tak skonstruowane by nasz partner, który wchodzi z nami w interakcję, zakupując produkt nie martwił się o to, że jego nowo nabyty „Gadżet” zniszczy się, zgubi czy zostanie skradziony! 🙂 Ubezpieczenie ONE FAMILY polega na tym, że rejestrujesz produkt miesiąc od daty zakupu, a kiedy coś się z nim stanie zgłaszasz nam to i otrzymujesz nowy, taki sam model -za darmo (jedyna opłata to koszt przesyłki). To działa!

Wersja Angielska
BOB (Born On Board.com) – creators and makers of sport optics – eyeglasses, sunglasses and goggles.
Our company focuses on positive communication and is not strictly focused on business. We want it to be a step forward towards better interpersonal energy. That’s why we decided to trust our clients and introduce ONE FAMILY Insurance to our offer, which is an inseparable part of the BOB brand policy.
How is it working:
The insurance is structured so that our partner/client who interacts with us, when buying a product, is not worried about the fact that his newly purchased „Gadget”/accessory might be destroyed, lost or stolen! 🙂 ONE FAMILY insurance is based on the fact that you register a product a month from the date of purchase, and when something happens to you, you report it to us and receive a new, same model – for free (the only charge is the cost of shipping). It works!