Informacje organizacyjne


WAŻNE TERMINY

Proszę  pamiętać o poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Katalogu Wystawców – jak najszybciej po podpisaniu formularzy, wraz z podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi nie później niż do (data wkrótce)
  • zgłoszenie Współwystawcy – do (data wkrótce)
  • wniesienie wszystkich należnych opłat – do (data wkrótce)

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji – do (data wkrótce)
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m – do (data wkrótce)
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska – do (data wkrótce)

MONTAŻ STOISK

Montaż stoisk odbywać się będzie od (data wkrótce) od godziny 8.00 do 22.00, przy czym elementy wielkogabarytowe tylko do godziny 16.00.
Demontaż stoiska, eksponatów i wyposażenia można będzie rozpocząć dopiero po zakończeniu targów –(data wkrótce).

Demontaż prosimy zakończyć do godziny 24.00 w dniu (data wkrótce).

Zostań wystawcą

PARKING

Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie dysponuje parkingiem na 15 000 samochodów. 

Parking przez cały czas trwania targów jest bezpłatny.  Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe w trakcie trwania Targów.